മൂന്നു വശങ്ങളിലും ഡിസ്പ്ലേയുമായി സാംസങ്ങ്

മൂന്നു വശങ്ങളിലും ഡിസ്പ്ലേയുമായി സാംസങ്ങ്

 മൂന്നു വശങ്ങളിലും ഡിസ്പ്ലേയുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ സ്മാര്‍ട്ട്‌ ഫോണുമായി സാംസങ്ങ് രംഗത്ത്.  ഗ്യാലക്സി എസ്6 എഡ്ജ് എന്നാണ് പുതിയ സ്മാര്‍ട്ട്‌ ഫോണിന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. മറ്റു ഫോണുകളെ അ ...

Read More »
scroll to top