വിഷ്ണുവിന് ജീവിക്കാന്‍ സഹായം വേണം

വിഷ്ണുവിന് ജീവിക്കാന്‍ സഹായം വേണം

കുടുംബം പുലര്‍ത്തുവാന്‍ കൂലിപ്പണിക്കു പോയി വാഹന അപകടത്തില്‍പ്പെട്ട വിദ്യാര്‍ഥി ജീവന്‍ നില നിര്‍ത്താന്‍ സഹായം തേടുന്നു.  സാമ്പത്തികമായി പരാധീനമായ കുടുംബത്തിന് താങ്ങാകാനുള്ള ഒന്‍പതാ ...

Read More »
scroll to top