ആളൊഴിഞ്ഞ മൈതാനങ്ങള്‍

ആളൊഴിഞ്ഞ മൈതാനങ്ങള്‍

  "കണ്ണ്പൊത്തികളിയോ അതെന്താ"? വിഷ്ണു ചോദിച്ചതില്‍ അതിശയമില്ല. കാരണം, അവന് ചോട്ടാ ബീമിനെയും ആങ്ക്രി ബേര്‍ഡിനെയും അല്ലേ അറിയൂ. ഇടയ്ക്കിടെ വരുന്ന പരീക്ഷകള്‍ക്കും പഠനങ്ങള്‍ക്കും ...

Read More »
scroll to top