അബ്ദുള്‍ അസീസ്‌ (കര്‍ഷകന്‍)

അബ്ദുള്‍ അസീസ്‌ (കര്‍ഷകന്‍)

  അബ്ദുള്‍ അസീസിന്‍റെ അസീസിയ ഫാം കാഴ്ചകളുടെ വിസ്മയ ലോകം തീര്‍ക്കുന്നതോടൊപ്പം ആരോഗ്യ ജീവനത്തിലേക്കുള്ള പാഠപുസ്തകവുമാകുന്നു. ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ ശാസ്ത്രീയമായി ...

Read More »
അഞ്ചപ്പാലത്ത് പാലാഴി തീര്‍ക്കുന്ന ഹബീബ്

അഞ്ചപ്പാലത്ത് പാലാഴി തീര്‍ക്കുന്ന ഹബീബ്

  "നല്ലരീതിയില്‍ പശുക്കളെ പരിപാലിക്കുന്ന ഒരാള്‍ക്ക് ജീവിതത്തില്‍ നല്ലത് മാത്രമെ ഉണ്ടാവുകയുളൂ".കൊടുങ്ങലൂരിനടുത്ത്  അഞ്ചപ്പാലത്ത് ബാവ ഡയറി ഫാം നടത്തുന്ന ഹബീബ് എന്ന ക്ഷീരകര്‍ഷകന ...

Read More »
scroll to top