മീന്‍ പോഷക സമൃദ്ധം

മീന്‍ പോഷക സമൃദ്ധം

മത്സ്യത്തിന്‍റെ ഔഷധഗുണത്തെക്കുറിച്ച് പുതിയ പുതിയ കണ്ടെത്തലുകള്‍ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മീനും മീനെണ്ണയും നിത്യഭക്ഷണത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയാല്‍ നിരവധി രോഗങ്ങള്‍ക്കു പരിഹാരമാകും. പ് ...

Read More »
scroll to top