ബെന്നി പാറക്കുടിയില്‍ (കര്‍ഷകന്‍)

ബെന്നി പാറക്കുടിയില്‍ (കര്‍ഷകന്‍)

          തന്‍റെ റബ്ബര്‍ തോട്ടം  സുഗന്ധവിളകള്‍, നാണ്യ വിളകള്‍, ഫലവൃക്ഷങ്ങള്‍, വന്‍മരങ്ങള്‍ എന്നിവയെല്ലാം ചേര്‍ത്ത് ഒരു കൊച്ചു വനമാക്കിയിരിക്കയാണ് ബെന്നി. ...

Read More »
scroll to top